Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie zostało umiejscowione w średniowiecznym kościółku z XIII-wieku. Kościół w XVI w. przeszedł pod rządy gminy ewangelickiej. W latach 20-tych XX wieku został pozbawiony funkcji sakralnej. W roku 1930 został wpisany do księgi zabytków, jako obiekt klasy zerowej. Po wojnie obiekt popadł w ruinę. Dopiero w latach 60-tych i 70-tych podjęto próbę stworzenia w nim biblioteki gminnej. Jednak prace rozpoczęto dopiero na początku lat 80-tych. Zatrzymane zostały jednak w połowie realizacji. W związku z tym następowała poważna dewastacja zabytku.

muzeum-grebocin-1.jpg muzeum-grebocin-4.jpg

W roku 1998 kościół został zakupiony przez Dariusza Subocza konserwatora zabytków. Jako właściciel obiektu od kilku lat prowadzi prace remontowe, konserwatorskie oraz adaptacyjne tworzonego wraz z żoną Agatą, artystką grafikiem, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Efektem tych działań jest stworzona we wnętrzu kościółka ekspozycja.

Muzeum zaprasza na warsztaty, podczas których uczestnicy mają możliwość zapoznania się z historią papiernictwa europejskiego i azjatyckiego. W ramach zajęć praktycznych młodzież samodzielnie czerpie papier.

Interesujące eksponaty z dziedziny drukarstwa umożliwiają poznanie jego historii, zapoznania z metodami produkcji czcionek w Europie i Azji. Atrakcją zajęć jest samodzielne drukowanie certyfikatu odbycia warsztatów w Muzeum.

W średniowiecznym skryptorium poznamy historię materiałów piśmienniczych uczestnicząc w pokazach obróbki pergaminu, dowiemy się jak w średniowieczu produkowano farby i zapoznamy się z poszczególnymi etapami malowania miniatur. Samodzielnie będziemy mogli pisać gęsim piórem i patykiem, co pozwali na lepszą ocenę doskonałości warsztatu ówczesnych skrybów.

muzeum-grebocin-5.jpg

Celem Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa jest gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnie związanych z historią papiernictwa światowego, polskiego i pomorskiego, oraz historią techniki i technologii w przemyśle celulozowym, papierniczym i przetwórstwa papierniczego, drukarstwa i technologii a także historii piśmiennictwa. Celem Muzeum jest również udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, oświatowych i poznawczych.Eksponaty muzealne pochodzą głównie z zakupu przez właściciela i dyrektora Muzeum Dariusza Subocza oraz od ofiarodawców i miłośników idei muzeum. Działalność muzeum realizowana jest ze środków prywatnych oraz przy finansowym wsparciu sponsorów.

Oprócz prowadzenia warsztatów na terenie Muzeum odbywają się liczne imprezy plenerowe tj. Święto Drukarza, Święto Papieru, Festyn archeologii eksperymentalnej, Święto Latawca. Muzeum wydaje własną gazetę w oryginalnej stylizowanej dziewiętnastowiecznej szacie pt. „Ilustrator”- miesięcznik kulturalno-informacyjny.

Podłoga w Muzeum Piśmiennictwa wykonana została w „Manufakturze Ceglarskiej na Zamku Gniewie”. Przykłady realizacji można znaleźć na stronach Manufaktury Ceglarskiej.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym artykułem opisującym tą ciekawą, rodzinną inicjatywę – Rogiński Warsztat Artystyczny s.c.