Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Serdecznie dziękujemy Pani Danucie Majewskiej za nadesłany artykuł oraz za skorzystanie z naszej oferty.

Nazwa zadania: „Remont konserwatorski Kaplicy Przemienienia Pańskiego znajdującej się na Rynku w Alwerni”

Inwestor: Gmina Alwernia, Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia

Wykonawca: Konserwacje Dzieł Sztuki Prace Budowlane Danuta Majewska, ul. Dauna 23, 30-566 Kraków Danuta Majewska, mail: majewskadanuta@interia.pl

Kaplica Przemienienia Pańskiego na rynku w Alwerni ufundowana została w roku 1860 przez Żyda Grunbauma, mieszkańca Alwerni i współwłaściciela kopalni glinki ogniotrwałej w Grojcu, w podziękowaniu władzom i mieszkańcom za pomoc w budowaniu domu. Podkreślić należy wyjątkowość owego zdarzenia gdzie fundatorem chrześcijańskiego obiektu zostaje wyznawca judaizmu.

W roku 1959 wykonano remont kaplicy staraniem miejscowego aptekarza Zbigniewa Gęsikowskiego i ojca gwardiana Leoncjusza Cyronika. 1 września tego samego roku poświęcono kaplicę i odprawiono w niej pierwszą od dłuższego czasu mszę. Przez lata kaplica w zdecydowany sposób została przekształcona stylistycznie oraz na skutek licznych kradzieży ogołocona z tzw. ruchomych elementów (figury świętych w niszach zewnętrznych, elementy drewnianego ołtarza wewnątrz).

Priorytetową sprawą było przeprowadzenie dokładnych badań stratygraficznych obiektu. Ze względu na brak jakichkolwiek informacji zachowanych w archiwach na temat wyglądu kaplicy oraz ilość nawarstwień na obiekcie, badania pozwoliły na możliwie najdokładniejsze określenie oryginalnych warstw. Kapliczka o znacznej wartości zabytkowej i historycznej znajduje się w reprezentacyjnej części miasta i cały czas jest w kulcie – kilka razy do roku odprawiane są w niej msze, dlatego koniecznym było przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej obiektu mających na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem oraz przywrócenie mu pierwotnej estetyki.

Po usunięciu wtórnej posadzki gresowej odsłonięto oryginalną XIX wieczną posadzkę cementową, dwubarwną -czerwono czarną, układaną w karo. Ze względu na konieczność podniesienia poziomu posadzki i jednoczesny zły stan techniczny oryginalnych płytek komisja konserwatorska zadecydowała o pozostawieniu ich na swoim miejscu jako warstwę historyczną, oddzieleniu ich geowłókniną od kolejnych warstw wylewki i wykonaniu nowej posadzki powtarzając materiał, kolorystykę i układ pierwotnej. Do tego celu użyto płytek cementowych produkowanych starą metodą poprzez prasowanie na zimno masy cementowej barwionej. Obecnie technologia rzadka, wykonywana przez malutkie manufaktury.

Komentarz Rewitalizacja.info:

W realizacji wykorzystano płytki cementowe ARTICIMA jednobarwne, oznaczenia koloru: M07 (czarny), M59 (czerwony).

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni

Kaplica Przemienienia Pańskiego na Rynku w Alwerni