Kościół Św. Katarzyny w Gdańsku

Na potrzeby odbudowy zniszczonego w pożarze w 2006 r. kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku wykonaliśmy różne rodzaje kształtek gzymsowych oraz cegły pełne – z tych materiałów odbudowano fragment zniszczonego gzymsu.

sw-katarzyna-0011.jpg

sw-katarzyna-0021.jpg

sw-katarzyna-003.jpg

sw-katarzyna-004.jpg