Kościół św. Jana w Gdańsku

Renowacja okien w kościele św. Jana w Gdańsku. Wykonano elementy maswerku, kształtki ceramiczne tworzące gzymsy wokół okien oraz cegłę pełną. Renowacji zabytku dokonali: Pani Małgorzata Mathes oraz firma TOMPOL. Materiały dostarczył: Rogiński Warsztat Artystyczny s.c.

W roku 2007 planowana jest renowacja kolejnych okien.

sw-jan-001.jpg

sw-jan-002.jpg

Renowacja okna Kościoła Św. Jana w Gdańsku – cała prawa strona wykonana jest z kształtek gzymsowych dostarczonych przez Rogiński Warsztat Artystyczny s.c. Widoczne są także uzupełnienia z pełnej cegły gotyckiej formowanej ręcznie. Wyraźnie widać zróżnicowanie koloru wynikające z zastosowania tradycyjnej metody wypału w węglu. Widać także elementy maswerku – także w całości wykonane jako kopie oryginalnych.

sw-jan-0031.jpg sw-jan-0041.jpg

Poniżej widok kolejnego okna.

sw-jan-005.jpg sw-jan-006.jpg

Prosimy zwrócić uwagę na wygląd prawej strony okna na poniższym zdjęciu. Renowacji dokonano przy użycu zarówno nowych jak i oryginalnych kształtek i cegieł. Praktycznie nie widać różnicy w wyglądzie pomiędzy nowym, a starym materiałem.

sw-jan-007.jpg

Ostatnie zdjęcie przedstawia elementy maswerku – wśród nich stoi jeden oryginalny.

sw-jan-008.jpg