II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście 17-18 kwietnia 2008 r., Poznań

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącą liczbą ludności mieszkającej w miastach wzrasta zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową, centra handlowe oraz tereny rekreacyjne. Ten wzrost zapotrzebowania nie pociąga za sobą zwiększenia powierzchni dostępnego do zagospodarowania terenu w granicach miast. W związku z tym tematyka rewitalizacji obszarów miejskich, czyli przywracania terenów zaniedbanych do użytku jest bardzo aktualna.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest wymianie doświadczeń związanych z odnową i ożywianiem przestrzeni miejskiej, dlatego też skupiamy się tematycznie na uwarunkowaniach prawnych i finansowych procesów rewitalizacyjnych oraz praktycznych dokonaniach polskich miast w tej dziedzinie. W drugim dniu Konferencji odbędzie się wyjazd techniczny, w trakcie którego planujemy przejazd Traktem Królewsko – Cesarskim oraz zwiedzanie zrewitalizowanego Starego Browaru w Poznaniu. Przebieg osi Traktu to historia rozwoju urbanistyki i architektury: od miejsca początków Państwa Polskiego poprzez miasto średniowieczne, nowożytne, aż do współczesności. Stary Browar natomiast jest obecnie centrum handlowo-kulturalnym, które 9 grudnia 2005 roku zostało uznane przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) za najlepsze centrum handlowe świata w kategorii centrów średniej wielkości.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych oraz administracji rządowej, biur architektonicznych, deweloperów, jednostek opracowujących programy rewitalizacji oraz do wszystkich zainteresowanych tym tematem.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji:
Beata Jusik, 
tel. 061 655 81 23, 
kom.: 784 001 825, 
e-mail: b.jusik@abrys.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI*
II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Rewitalizacja i rekultywacja
obszarów zdegradowanych w mieście
17-18 kwietnia 2008 r., Poznań

Pawilon uniwersytecki Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

 

I dzień – 17 kwietnia 2008 r. (czwartek)
10:00 – 10:10
Otwarcie Konferencji
Sesja I
Aspekty finansowe, prawne i społeczne rewitalizacji miast
10:10 – 10:40
Finansowanie rewitalizacji – doświadczenia, perspektywy – montaż finansowy, fundusze krajowe i europejskie, partnerstwo publiczno-prywatne
Dagmara Mliczyńska-Hajda
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
10:40 – 11:25
Program URBACT I i URBACT II jako europejska platforma dla działań rewitalizacyjnych miast
Krzysztof Baczyński
Krajowa Rada Izby Architektów URBACT Expert
11:25 – 11:45
Zarządzanie miejskimi obszarami zdegradowanymi
w kontekście wydajności ekologicznej
Leszek Świątek
Politechnika Szczecińska
11:45 – 12:10
Finansowanie projektów rewitalizacyjnych przy udziale sektora prywatnego
Lech Wozich
Haskel Sp. z o.o.
12:10 – 12:40
PRZERWA NA KAWĘ
12:40 – 13:10
Prowadzenie rewitalizacji – organizacja przedsięwzięcia
i zarządzanie programem rewitalizacji
Dagmara Mliczyńska-Hajda
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
13:10 – 13:30
Lokalny Program Rewitalizacji jako narzędzie rewitalizacji
w Polsce na przykładzie Krakowa
Wojciech Gorczyca
Urząd Miasta w Krakowie
13:30 – 14:00
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta w procesie dydaktycznym – wybrane zagadnienia
prof. dr hab. arch.
Ewa Cichy-Pazder
Politechnika Poznańska
14:00 – 14:20
Wpływ istniejącej szkoły na możliwości rewitalizacji kwartału XIX-wiecznej zabudowy w Śródmieściu Szczecina. Aspekty społeczne i finansowe
dr Dariusz Pęchorzewski
Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
14:20 – 15:20
LUNCH
15:20 – 15:40
Problemy rewitalizacji o kierunku przyrodniczym
w „kurczącym się” mieście
– Thüringer Bahnhof w Halle (Saale)
Wojciech Mania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15:40 – 15:50
Rewitalizacja a aktywizacja kulturalna
Ewa Łowżył
Stowarzyszenie Twórców
i Miłośników Sztuki TOTEM
15:50 – 16:10
Preferencje mieszkaniowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w świetle rewitalizacji
Michał Beim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16:10 – 16:30
Rozwój rynku mieszkaniowego a zarządzanie procesem odnowy miasta
Adam Radzimski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
16:30 – 17:00
Podsumowanie dnia: Czy polskie miasta stać na rewitalizację?
20:00
KOLACJA

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

II dzień – 18 kwietnia 2008 r. (piątek)
Sesja II
Doświadczenia rewitalizacyjne miast polskich
9:30 – 9:50
Rewitalizacja Śródki w Poznaniu – nadzieje i zagrożenia
dr inż. arch. Gabriela Klause
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Gerard Cofta
Rada Osiedla Śródka w Poznaniu
9:50 – 10:00
Rewitalizacja poprzez sztukę
Ewa Lewandowska
Stowarzyszenie Środek Świata
10:00 – 10:20
Projekt rewitalizacji Domu Towarowego Okrąglak jako element Programu Rewitalizacji Poznania
Przedstawiciel
Centrum Development
& Investments SA
10:20 – 10:40
Rewitalizacja drogi wodnej i obszarów nadwodnych
– model działania na przykładzie Bydgoszczy
Stanisław Wroński
Urząd Miasta w Bydgoszczy
10:40 – 11:00
Program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych
i powojskowych w mieście Gliwice
Tomasz Szulc
Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o.
11:00 – 11:30
PRZERWA NA KAWĘ
11:30 – 11:50
Projekty rewitalizacji obszarów zdegradowanych
na przykładzie Gdańska
Grzegorz Lechman **
Urząd Miasta w Gdańsku
11:50 – 12:10
Manufaktura przykładem rewitalizacji budynków pofabrycznych
Sławomir Murawski
Apsys Management Sp. z o.o.
12:10 – 12:30
Stary Browar i ul. Półwiejska jako wspólne działanie Miasta
i inwestora na rzecz poprawy przestrzeni publicznej
Grzegorz Bibro
Fortis Sp. z o.o.
12:30 – 13:00
Debata podsumowująca: Praktyczne problemy w rewitalizacji miast
13:00 – 14:00
LUNCH
14:00
Wyjazd z Ogrodu Botanicznego w Poznaniu
14:30 – 16:30
Przejazd Traktem Królewsko – Cesarskim
oraz Zwiedzanie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar przy ul. Półwiejskiej 32
16:30
Powrót na dworzec Poznań Główny

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
** Wystąpienie niepotwierdzone