Hotel Rezydent w Gdańsku

Hotel Rezydent w Gdańsku – cegła porozbiórkowa, gotycka

Prace konserwatorskie w Hotelu Rezydent w Gdańsku (Długi Targ) wymagały zachowania oryginalnych fragmentów zabudowy. Konieczne było znalezienie cegły, która będzie jak najbardziej zbliżona wyglądem do oryginalnej. Inwestor (firma ALLCON), zdecydował się na cegłę dostarczaną przez naszą firmę – cegłę gotycką, formowaną ręcznie, importowaną w formacie 290 x 150 x 80 mm, prace konserwatorskie w sposób mistrzowski wykonała pani Iza Malinowska. Cegła uzyskała dobrą opinię wśród wykonawców – wykorzystano 3600 szt.

Poniższe zdjęcia pokazują przyszły dziedziniec wewnętrzny Hotelu Rezydent w Gdańsku przy Długim Targu. Cegła gotycka wykorzystana została także we wnętrzach hotelu.

 

0017.jpg

0027.jpg

0033.jpg

0042.jpg