Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Rewitalizacja miast”, Gdańsk 23-24 kwietnia 2007

W dniach 23-24 kwietnia 2007 r., w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Rewitalizacja miast”. Rewitalizacja.info obejmuje internetowy patronat nad konferencją. „Jak podaje organizator, „…w trakcie konferencji przeanalizowane zostaną działania rewitalizacyjne począwszy od niezwykle istotnej fazy planowania, poprzez kwestie finansowania, na zarządzaniu programem w trakcie jego realizacji skończywszy…”

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Rewitalizacja miast”

Gdańsk, 23-24 kwietnia 2007 r.

Najprostsza a zarazem najbardziej obrazowa definicja ujmuje rewitalizację jako przywracanie miasta ludziom i ludzi miastu. Osiągnięcie tego celu wymaga wieloletnich niezwykle złożonych działań, często o charakterze interdyscyplinarnym. Wieloaspektowość zagadnienia rewitalizacji obszarów miejskich stwarza konieczność kompleksowego podejścia do tematu. Takie jest też założenie naszej Konferencji.

W jej trakcie przeanalizujemy działania rewitalizacyjne począwszy od niezwykle istotnej fazy planowania, poprzez kwestie finansowania, na zarządzaniu programem w trakcie jego realizacji skończywszy. Przyjrzymy się również doświadczeniom miast polskich uzyskanym przede wszystkim w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji w latach 2004 – 2006.

Konferencja jest kierowana do:

  • urzędów miejskich;
  • urzędów gminnych;
  • urzędów marszałkowskich;
  • urbanistów;
  • architektów, biur architektonicznych;
  • deweloperów;

Szczegółowe informacje udziela Pan:

Marek Raczyński
Dział Szkoleń i Konferencji ABRYS Sp. z o.o.
tel.: (061) 655-81-26 e-mail: m.raczynski@abrys.pl
www.abrys.pl