Sztuka asyryjska

14/01/2010 0

Sztuka asyryjska – rozwijała się początkowo pod silnym wpływem tradycji sumeryjskich, akadyjskich, później babilońskich. Wpływ na nią wywarły także tradycje innych kultur, podbitych przez Asyryjczyków […]

Sztuka babilońska

14/01/2010 0

Najazd Elamitów około 2000 roku p.n.e. położył kres rozwojowi sztuki sumeryjskiej. Imperium trzeciej dynastii z Ur – podobnie jak miasto Ur – legło w gruzach. […]

Sztuka sumeryjska i akadyjska

14/01/2010 0

 Pradzieje  Najstarsze ślady osadnictwa znalezione na terenach Mezopotamii pochodzą z ósmego tysiąclecia p.n.e.. Są to niewielkie osady złożone z glinianych domów na planie koła. W […]

Chronologia sztuki pradziejowej – Terakota

13/01/2010 0

Paleolit Przybliżone daty Kultura Artefakty 35000–30000 p.n.e. szatelperońska pojawiły się pierwsze ozdoby, rytmiczne nacięcia na kości i kamieniu 30000–25000 p.n.e. oryniackie perigordzka) pierwsze ryty na […]

Architektura prehistoryczna – Terakota

13/01/2010 0

Sztuka prehistoryczna – trudno jest oddzielić poszczególne zagadnienia związane ze sztuką tych najstarszych dziejów ludzkości. Jedynym „zapisem” mówiącym nam o dokonaniach człowieka są znaleziska archeologiczne […]

Historia architektury

13/01/2010 0

Historia architektury – nauka opisująca estetyczny i techniczny rozwój architektury a także budownictwa od początków ludzkiej działalności budowlanej do chwili obecnej. Historia architektury zajmuje się […]

1 9 10 11